Darowizna na cele statutowe

Wspieraj i pomagaj!

Koniec roku to ostatni moment na wsparcie organizacji, poprzez przekazanie darowizny.

Co z tego masz?
Przede wszystkim satysfakcję, że wsparłeś działalność organizacji pozarządowej, której działania cenisz, a jej cele są Ci bliskie.

Z przekazania darowizny można mieć „korzyść” finansową – można ją odliczyć w picie rocznym na podstawie Art.26 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przekaż darowiznę na cele statutowe.