Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. Jest wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennym życiu.

Pamiętajmy, że wobec osób z niepełnosprawnościami powinniśmy się zwyczajnie zachowywać oraz spróbujmy im pomagać pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną