Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Celem obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Z tej okazji życzymy osobom z niepełnosprawnościami:
– zdrowia i radości,
– wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu,
– przekonania, że niepełnosprawność nie stoi na przeszkodzie w dążeniu do realizacji celów, pragnień i marzeń.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami