Stowarzyszenie Nautica w Informatorze NGO

Nasze Stowarzyszenie znalazło się w elitarnym gronie, wśród 92 organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.
Zostaliśmy wpisani do Informatora – oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa.
https://krafos.pl/informator-oferta-organizacji-pozarzadow…/

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem, który stanowi swoisty przewodnik po mapie III sektora.
Informator został przygotowany przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach zadania finansowanego ze środków Miasta Krakowa.