Wspieraj i pomagaj!

Wspieraj i pomagaj!💸💸💸

Koniec roku to ostatni moment na wsparcie organizacji, poprzez przekazanie darowizny. Co z tego masz?

📣Przede wszystkim satysfakcję, że wsparłeś działalność organizacji pozarządowej, której działania cenisz, a jej cele są Ci bliskie. ❤

📣Z przekazania darowizny można mieć „korzyść” finansową – można ją odliczyć w picie rocznym na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

darowizna na cele statutowe