Szkolenia HSA

CZYM JEST HSA?

Skrót ten pochodzi z angielskiego Handicapped Scuba Association – Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych. Obecnie jest to największa na świecie organizacja nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne. Wszystkie szkolenia w Polsce odbywają się według przygotowanego przez nich systemu.

HSA zostało założone w 1981 roku przez Jima Gatacre z Kalifornii. Statutowo jest organizacją „non profit”. Opracowane przez HSA programy szkoleniowe nurkowania rekreacyjnego i szkolenia instruktorskie są uznawane na całym świecie. W związku z tym certyfikaty nurkowe uzyskiwane na tych kursach są respektowane w bazach nurkowych, choć niestety ograniczeniem jest odpowiednie przystosowanie tych miejsc.

W Polsce kluczową rolę dla rozwoju nurkowania niepełnosprawnych odegrał Tadeusz Masztalerz, który sprowadził HSA do naszego kraju. Jako jedyny do tego uprawniony organizuje kursy instruktorskie, a także nieustająco propaguje tę ideę poprzez liczne prelekcje, wykłady i szkolenia. Dzięki jego zaangażowaniu w Polsce jest obecnie prawie 30 instruktorów przeszkolonych do nurkowania z osobami niepełnosprawnymi.

Szkolenie w systemie HSA obejmuje opisywany już wcześniej kurs na stopień podstawowy (Open Water Scuba Diver), a także na stopień zaawansowany (Advanced Open Water Scuba Diver). Programy tych kursów są bardzo zbliżone do analogicznych w innych organizacjach nurkowych. Różnica polega na tym, że przyznając stopień podstawowy HSA, instruktor określa tzw. poziom (A, B lub C), który mówi o stopniu samodzielności nurka oraz zdolności do przyjścia partnerowi z pomocą. Jest to bardzo istotna wskazówka dla osób planujących i nadzorujących nurkowanie. W zależności od nadanego poziomu osoba może schodzić pod wodę w grupie z jedną lub z dwoma innymi osobami, które także muszą posiadać ściśle określone uprawnienia nurkowe.

Dzięki tak przemyślanemu systemowi szkoła HSA uchodzi za wyjątkowo bezpieczną. Warto podkreślić, iż do dnia dzisiejszego na świecie nie zdarzył się ani jeden wypadek nurkowy z udziałem osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w ramach systemu HSA przeprowadzane są szkolenia dla nurków pragnących nurkować z osobami niepełnosprawnym (stopień Dive Buddy) oraz wspomniane już wcześniej kursy instruktorskie.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIACH?

W kursach nurkowych mogą brać udział osoby z urazami rdzenia kręgowego (zarówno para – jak i tetraplegicy), a także osoby z porażeniem mózgowym, niewidome, po amputacjach i z innymi dysfunkcjami fizycznymi.

Podstawowym wymogiem stawianym przed osobą pragnącą nurkować nie jest umiejętność pływania, a chęć odkrycia innego świata i brak przeciwskazań medycznych. Instruktorzy, jeżeli istnieje taka potrzeba, uczą pływać, oswajają również ze środowiskiem wodnym te osoby, które jeszcze w wodzie czują się obco. W Polsce jak dotychczas większość uczestników tych kursów to para i tetraplegicy, a także osoby z porażeniem mózgowym.

Natomiast medyczne przeciwwskazania do nurkowania są podobne, co w przypadku osób sprawnych – chodzi przede wszystkim o choroby serca i układu oddechowego oraz zaburzenia psychiczne. Każda osoba nurkująca powinna posiadać aktualne badania od lekarza sportowego lub nurkowego. Jak dotychczas osoby niepełnosprawne zgłaszające się nie kursy nie miały większych problemów z uzyskaniem zgody lekarza.

O NURKOWANIU

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Jeśli potrafisz pływać, nie boisz się wody, marzysz o wielkiej przygodzie i poznaniu nowych przyjaciół, a także jeśli masz sporo siły, samozaparcia i przede wszystkim chęci to …. po prostu skontakuj się z nami. Sprawdź w kiedy jest najbliższe spotkanie i przyjedź, przyjdź, zjaw się! To może być nurkowanie, trening na pływalni, warsztaty. Możesz również zadzwonić (+48 503 947 892) – nie wszystkie miejsca naszych spotkań są przystosowane dla niepełnosprawnych, więc
my je adoptujemy własnymi osobami – jeśli zadzwonisz – na pewno ktoś będzie czekał pod drzwiami na Ciebie.

Nie obiecujemy, że będzie łatwo, gwarantujemy za to, że poznasz wspaniałych ludzi – być może w przyszłości będziesz namawiał innych…

Potwierdź z lekarzem nurkowym możliwość płetwonurkowania i podejmij wyzwanie. Kładziemy duży nacisk na to , żeby zarówno kursanci jak i cała kadra przechodzili regularnie badania lekarskie. Zwiększa się dzięki temu bezpieczeństwo na wyjazdach i na basenach.

Aby móc zatem przystąpić do kursu nurkowego wymagamy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nurkowania rekreacyjnego. Kładziemy nacisk, żeby badania te zostały wykonane u lekarza nurkowego, tylko taki bowiem zna specyfikę nurkowania i jego wpływ na organizm.

Naszym lekarzem nurkowym w Krakowie jest Marcin Panek. Jego numer to 601 197 586. Najlepiej żeby wyszło w miarę bezkosztowo zrobić tak:

  1. Zadzwonić do niego powiedzieć co i jak i zapytać dokładnie jakie badania zrobić. Zwykle jest to: morfologia, ob, ekg, okulista, laryngolog, prześwietlenie płuc RTG.
  2. Udać się do lekarza rodzinnego, powiedzieć, że potrzebne jest zaświadczenie o zdolności do nurkowania i poprosić o skierowanie na potrzebne badania w ramach NFZ.
  3. Z wszystkimi badaniami udać się do doktora Panka.
  4. Zacząć najpiękniejszą przygodę swojego życia. 🙂

JAK WYGLĄDA KURS?

Podstawowy kurs nurkowania. Zaprojektowany tak, by uwzględniając różnorodność wynikającą z niepełnosprawności zapewnić zgodność ze standardami, a przede wszystkim zapewnić i wpoić praktyki bezpiecznego nurkowania. Kurs prowadzony przez instruktorów HSA, po zakończeniu uprawnia do nurkowania w zespołach i w warunkach adekwatnych do osiągniętych w danej chwili kwalifikacji. Jak każdy kurs nurkowania składa się z bloku teoretycznego, ćwiczeń w basenie i praktyki na wodach otwartych.