Polityka Prywatności

POLTYKA PRYWATNOŚCI – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamieszczona polityka prywatności (Polityka Prywatności) przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy poprzez

 • stronę internetową znajdującą się pod adresem www.stowarzyszenienautica.pl (Strona Internetowa),
 • stronę podmiotu powiązanego w mediach społecznościowych www.facebook.com/stowarzyszenienautica (Media Społecznościowe) (wspólnie Strony).

Dane osobowe rozumiemy jako informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby fizycznej (Dane Osobowe). Stowarzyszenie Nautica, z siedzibą pod adresem: ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków jest Administratorem danych (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC, zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”) odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w związku ze Stronami. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a termin „Administrator” – „My”.

DLACZEGO GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Strona gromadzi i przetwarza informacje o Tobie w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • informowania Ciebie o wydarzeniach i przesyłania zaproszeń oraz realizacji innej bezpośredniej komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub serwisów społecznościowych (na podstawie Twojej zgody),
 • umożliwienia kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • analitycznym.

INFORMACJE W FORMULARZU

Strona zbiera informacje podane przez Ciebie dobrowolnie. Dane te obejmują: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. kontaktu z nami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Zastrzegamy sobie możliwość udostępniania Twoich danych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Twoje dane osobowe mogą również zostać ujawnione podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi.

POZOSTAŁE REGULACJE

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia naszych działań.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się jedynie do naszego serwisu. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie i praktyki w zakresie ochrony danych jakichkolwiek stron trzecich, w tym żadnej strony trzeciej prowadzącej dowolną stronę, do której link zawierają Strony.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.